سمپاشی عنکبوت

سمپاشی انکبوت

 

عنکبوت های مودار بزرگ گونه های مختلفی دارند عموماً رتیل یا تارانتولا نامیده می شوند بر خلاف ظاهر خطرناکی که دارند اما تعداد کمی از آنها موجب مسمومیت انسانی می شوند.

عنکبوت ها از سم خود برای گرفتن طعمه استفاده می کنند. غدد سمی در نزدیکی قسمتی از دهانشان به نام «Chelicerae» قرار دارند. وقتی عنکبوت طعمه خود را گاز می گیرد، ماهیچه های اطراف غدد سمی منقبض شده و سم را به سوی نیش و سپس طعمه هدایت می کنند. سم عنکبوت اغلب طعمه را فلج می کند.

قبل از اینکه عنکبوت بتواند طعمه را بخورد، باید آن را به یک وعده غذایی مایع تبدیل کند. عنکبوت آنزیم های گوارشی از معده مکنده خود روی شکار ترشح می کند. آنزیم بافت بدن طعمه را تجزیه می کند و عنکبوت بقایای مایع آن را همراه با آنزیم گوارشی هضم می کند. این غذا به قسمت میانی مجرای هاضمه عنکبوت منتقل می شود، جایی که جذب مواد مغذی صورت می گیرد.

 

 

 

برای استعلام قیمت و یا سفارش خدمات سمپاشی با ما تماس بگیرید.