سمپاشی رتیل

 

برخلاف باور عموم رتیل‌ها سمی نیستند، بلکه دارای زهر هستند (درست مانند زنبور عسل). آنان زهر را به وسیله نیش‌های خود به طعمه انتقال می‌دهند.

بیشتر از ۸۰۰ گونه رتیل در جهان وجود دارد که به خانواده ی Theraphosidae تعلق دارند. آنها به طور کلی به دو دسته تقسیم مس شوند: ۱- جهان قدیم (از نیمکره ی شرقی). ۲- جهان جدید (از نیمکره ی غربی). یکی از معروفترین رتیلهایی که به عنوان حیوان خانگی نگهداری میشود، Chilean Rose است‌.

طول عمر: نامعمول نیست اگر یک رتیل ماده زانو قرمز تا ۲۵ سال و حتی بیشتر عمر کند. معمولا” بین ۱۲ تا ۲۵ سال عمر می کنند اما گزارشاتی مبنی بر عمر ۳۰ ساله آنها هم رسیده است. نرها عمرشان بسیار کوتاه تر است.